Het volle leven 2002

Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800)


Lange tijd waren onze landstreken het meest bruisende en, letterlijk, het meest vrijgevochten deel van Europa. Nergens vinden we de belevenissen, idealen en verlangens uit de jaren van de Republiek levendiger weerspiegeld dan in de toenmalige gedichten, toneelstukken en verhalen. Het volle leven toont ons vele intrigerende en soms nauwelijks bekende dimensies van de Nederlandse literatuur tussen 1550 en 1800. Nooit eerder bekleedde literatuur zo'n prominente plaats in het dagelijkse leven. Het dichterlijke woord was overal: uiteraard in de rederijkerskamers en theaters, maar ook op de slagvelden en Oost-Indiëvaarders.

In Het volle leven maken we kennis met de meest uiteenlopende schrijvers: geleerden en ambachtslieden, beroepsauteurs en gelegenheidsdichters, rebellen en gezagsgetrouwen. Speciale aandacht krijgt de intense wisselwerking tussen literatuur, schilderkunst, filosofie en wetenschap. En uiteraard wordt er ingegaan op het leven en werk van de belangrijkste auteurs uit die tijd.

 


Bestel hier


uit de pers:

 ‘Ik heb lang niet een zo goede en verantwoorde populaire geschiedenis gelezen’
Kees Fens, de Volkskrant

 

‘De schrijver heeft een heel goed gevoel voor het tekenende detail. Er zitten veel fraaie kleinigheden in de tekst verborgen.’
Kees Fens, de Volkskrant

 

‘Wat een geweldig boek!’
Atte Jongstra, NRC Handelsblad

 

‘Het belangrijkste [effect] is toch dat in dit boek tweehonderdvijftig jaar literaire geschiedenis gaat sprankelen.’
Atte Jongstra, NRC Handelsblad

 

‘Op allerlei manieren komt de moderne lezer dichter bij de dichtende mens van toen. Het volle leven is dan ook een boek voor een groot publiek.’
Atte Jongstra, NRC Handelsblad

 

‘Het komt zelden voor dat een boek je zo meesleept dat je het niet meer weg kunt leggen. Ik kookte met Van Stipriaan op het aanrecht, nam het mee naar het toilet, stond op een bushalte met dit boek in de hand, mijn vrouw is blij dat ik Het volle leven uit heb. Kleuriger en glanzender Nederlandse literatuurgeschiedenis heb ik nog nooit gelezen.’
Atte Jongstra, NRC Handelsblad

 

'René van Stipriaan schreef een prachtboek over de hoogtijdagen van de Nederlandse cultuur’.
VPRO Boeken, juli 2004

 

‘...om zes redenen een prachtig boek.’
Willem Bouman, Nederlands Dagblad

 

‘Van Stipriaan kijkt niet alleen naar de grote namen uit de geschiedenis van cultuur en literatuur, hij heeft ook een scherp oog voor de mensen die de boeken lazen en de liederen zongen.’
Willem Bouman, Nederlands Dagblad

 

‘Een originele en sprankelende literatuurgeschiedenis’
Roelof van Gelder, NRC Handelsblad

 

‘Het zal geen toeval zijn dat Het volle leven oogt en voelt als een boek over smakelijke wijnen en gerechten. Het laat zich ook als zodanig door de literatuurliefhebber consumeren.’
Els Stronks, Reformatorisch Dagblad

 

Het volle leven wekt nieuwsgierigheid en bewondering. Het is een buitengewoon knappe poging om overzicht te creëren en tegelijkertijd diepte en detaillering te bieden.’
Els Stronks, Reformatorisch Dagblad

 

‘De meest opmerkelijke kwaliteit van het boek is dat het leest als een roman, waarin een duidelijk aanwezige verteller enthousiast en enthousiasmerend verhaalt over tijden die hij voor even weet te doen herleven.’
Els Stronks, Reformatorisch Dagblad

 

‘Het is de verdienste van Van Stipriaan dat hij de geschiedenis van de literatuur en cultuur als een logisch verhaal weet te brengen.’
Fons van Rijn, Haagsche Courant

 

‘Ten zeerste aanbevolen!’
H.Chr. van Bemmel, NBD

 

‘helder en enthousiasmerend’
Luuc Kooijmans, Historisch Nieuwsblad

 

‘een geslaagde introductie [...] tot de Nederlandse literatuur, cultuur en geschiedenis van de zeventiende en achttiende eeuw.’
Luuc Kooijmans, Historisch Nieuwsblad

 

‘Dit verbluffende boek schetst op heel bijzondere wijze, impressionistisch en associatief, met veel verbeeldingskracht en detaillering, het literaire leven in de Republiek.’
Guido de Bruin, Spiegel Historiael

 

‘Het is verreweg de belangwekkendste en onderhoudendste literatuurgeschiedenis die ooit over de Republiek is verschenen’
Guido de Bruin, Spiegel Historiael

 

‘Een buitengewoon aantrekkelijk boek’
Johan de Haes, ‘De Wandelgangen’, Radio 1

 

‘briljant boek’
Henk van Nierop, Ons Erfdeel

 

‘Dit prachtige boek hoort thuis in de bibliotheek van iedereen die zich interesseert voor de cultuur, literatuur en geschiedenis van Nederland.’
Arie Jan Gelderblom, Neerlandica Extra Muros

 

‘Het is typerend voor Van Stipriaans boek dat je als lezer de lijn naar het heden doortrekt. Hij doet dat zelf ook met enige regelmaat en het vergroot de inleving in de beschreven periode.’
André Nuchelmans, Boekman

 

‘Dit is een kostelijk boek. In zes kloeke, vlot geschreven en prachtig geïllustreerde hoofdstukken krijgt de lezer een boeiend overzicht van het literaire schrijven en lezen in de Republiek, met alles wat daaraan vast zit.’

Marijke Spies, BMGN


recensies:

Martin Reints (Trouw)

Henk van Nierop (Ons Erfdeel)

Luuc Kooijmans (Historisch Nieuwsblad)

Inger Leemans (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde)