Ooggetuigen van de Gouden Eeuw 2000

in meer dan honderd reportages


De Beeldenstorm, het ontzet van Leiden en de moord op Willem van Oranje - het zijn legendarische momenten uit de Nederlandse vrijheidsoorlog, die het begin van een ongekende bloeiperiode markeren: de Gouden Eeuw. Het was de tijd waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden met ontzag werd gadegeslagen en de VOC de lakens uitdeelde op de wereldzeeën. Het waren mooie jaren voor avonturiers: ontdekkingsreizen, veldtochten en zeeslagen stonden borg voor spektakel. En telkens waren er individuen die aan het papier toevertrouwden wat ze zagen.

In Ooggetuigen van de Gouden Eeuw heeft René van Stipriaan de opmerkelijkste verslagen bij elkaar gebracht. We zien de jonge Filips II geldstukken uitstrooien in de straten van Antwerpen, we gaan met Maurits de Slag bij Nieuwpoort in en we zijn aanwezig bij de moord op de gebroeders de Witt. Ook vinden we in deze bundel talrijke getuigenissen van het 'normale' leven. En we betrappen vele beroemde Gouden-Eeuwers in hun alledaagse doen en laten: de jonge Rembrandt in zijn atelier, Huygens aan het ziekbed van zijn vrouw Sterre, en Anthonie van Leeuwenhoek die door een microscoop naar zijn eigen sperma kijkt. In meer dan honderd reportages geeft Ooggetuigen van de Gouden Eeuw een verrassend beeld van een glorieus tijdperk.


Bestel hier


uit de pers:

‘Deze geslaagde bloemlezing drukt de lezer met zijn neus dicht op vlees en bloed, modder en water van de zeventiende eeuw en maakt duidelijk hoeveel niet-literaire teksten nog steeds de moeite waard zijn.
Roelof van Gelder, NRC Handelsblad, 18 augustus 2000

 

‘Het is een onderhoudend boek. Een deel van de aantrekkelijkheid zit hem in de hertaling. Van Stipriaan is erin geslaagd de smaak van de tekst te behouden - je proeft nog steeds een beetje zeventiende-eeuws -, maar de drempels te slechten.’
Nelleke Noordervliet, de Volkskrant, 12 mei 2000

 

‘De ooggetuigen maken de Gouden Eeuw tot meer dan een gereconstrueerd heldenverhaal van later datum. Ze bewijzen dat de zeereizen, de veldslagen en de heldendaden allemaal echt gebeurd zijn.’
Sabine Gieben, Vrij Nederland, 3 juni 2000

 

‘Af en toe leest het boek zelfs als een thriller.’
Cachet, nr. 3 (2000)

 

‘In meer dan honderd ‘reportages’ geeft Ooggetuigen van de Gouden Eeuw een verrassend beeld van een glorieus tijdperk.’
Walter Smits, Leesidee

 

‘Deze verzameling kleine gebaren is verplichte kost voor alle aankomende schoolmeesters.'
John Exalto, Reformatorisch Dagblad, 16 juni 2000

 

‘De selectie zelf is buitengewoon geslaagd.’
A.C.M. Kappelhof, NBD

 

‘De rijkdom van Ooggetuigen stond garant voor tientallen gelukkige vondsten en vondstjes.'
Maria Stahlie, de Volkskrant, 23 juni 2000

 

‘Een prachtig anekdotisch bladerboek. Geschiedschrijving zonder boodschap of opsmuk.’
Eindhovens Dagblad

 

‘Hadden de 17de-eeuwers door dat zij in zo’n opwindende tijd leefden? Dat vraagt René van Stipriaan zich af in de inleiding bij deze positief ontvangen bloemlezing. Dát het om een opwindende tijd ging, blijkt in ieder geval duidelijk uit de ruim honderd fragmenten die hij met veel zorg en liefde bijeenbracht.’
Ewoud Sanders, NRC Handelsblad, 21 december 2001

 

‘Hoe fragmentarisch ook, de korte reportages leveren interessante tijdsbeelden en inzicht in eeuwenoude emoties op.’
De Gelderlander, 25 mei 2000


recensies:

G. Ligtenberg (Reformatorisch Dagblad)