Een land om bij te huilen 2001

Buitenlandse schrijvers over Nederland


Een land om bij te huilen is een herziene en uitgebreide versie van Achter de dijken, dat weer een herziene editie was van Hotel in Holland.


Bestel hier


uit de pers:

'Een land om bij te huilen bevat mooie observaties over Nederland, zoals die van Milan Kundera over de Oude Kerk in Amsterdam: “Het calvinistische geloof heeft al eeuwen geleden de kerk veranderd in een hangar die geen andere functie heeft dan het gebed van de gelovigen te beschermen tegen regen en sneeuw.” ’
Hans Hoekstra, Het Parool, 1 april 2004

 

‘Het gaat dus om Nederland en de Nederlanders, reizen en reizigers, migreren en migranten. Geen generalisatie maar een palet van prachtige ontboezemingen.’
Marie van Beijnum, Reformatorisch Dagblad, 9 april 2002