Verleden van Nederland 2008


met Geert Mak & Jan Bank & Gijsbert van Es & Piet de Rooy


Iedere generatie heeft nieuwe en andere vragen aan de geschiedenis. Geert Mak, Jan Bank, Gijsbert van Es, Piet de Rooy en René van Stipriaan schreven met dit boek een nieuwe, 21ste-eeuwse versie van het verleden van Nederland - soms ontnuchterend, maar telkens weer verrassend. In Verleden van Nederland trekken alle belangrijke historische gebeurtenissen en figuren uit de geschiedenis van de Lage Landen voorbij. Het is een uiterst toegankelijk, rijk geïllustreerd werk vol feiten, data, anekdotes, analyses en unieke historische beelden. Maar ook voor wie de Nederlandse geschiedenis goed denkt te kennen biedt Verleden van Nederland tal van nieuwe inzichten.


Bestel hier


uit de pers:

'De echte kracht ligt in de uiteenzetting, door het hele boek verspreid, van enkele van de meest saillante aspecten van de Nederlandse geschiedenis, het overzicht van de nieuwste historische inzichten, de internationale vergelijkingen die nu en dan worden getrokken en de actieve poging de lezer van hardnekkige misvattingen over het verleden af te helpen. Dankzij deze kenmerken heeft dit boek een frisheid en een energie die veel lezers genoegen zal doen.'

James Kennedy, NRC Handelsblad

 

'Wanneer het onderwijs in Nederlandse geschiedenis gebaseerd zou zijn op de grote lijnen die in dit boek worden getrokken, ontstaat er een duidelijke structuur en beschikken leerkrachten over een goede kapstok, waaraan ze zelf nog andere verhalen kunnen ophangen.'

Rob Hartmans, De Groene Amsterdammer

 

' Natuurlijk zijn in de loop der tijden legio boeken over de vaderlandse geschiedenis verschenen. Verleden van Nederland onderscheidt zich door haar toegankelijkheid. Het is misschien wel het meest laagdrempelige globale overzichtswerk over de geschiedenis van de Lage Landen en zal daarmee een grote hoeveelheid ouderen én waarschijnlijk ook jongeren kunnen bekoren. Een toegankelijk werk over de Nederlandse geschiedenis.'

Yuri Visser, Historiek
 


recensies:

James Kennedy, NRC Handelsblad

Rob Hartmans, De Groene Amsterdammer

Hans Renders, Het Parool

Yuri Visser, Historiek