nieuws

27 september 2019: bespreking van René van Weeren en Tine de Moor, Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam 1580-1810 in NRC Handelsblad: 'Calculerende echtgenoten in de 17de eeuw'

 

september 2019: verschijning Ooggetuigen van de Gouden eeuw. De wonderjaren van de Republiek.

 

mei 2019: verschijning Jan Francken, Het einde van Johan van Oldenbarnevelt (hertaling Thomas Rosenboom)

 

 

oud nieuws

9 oktober 2018: Gouden Eeuw-lezing, Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age; 'Shakespeare, Bredero, Rembrandt'. In boekvorm verschenen bij Amsterdam University Press, en ook te lezen in De Nederlandse Boekengids.

 

2 oktober 2018: verschijning van Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog, in samenwerking met Luc Panhuysen.

 

25 augustus 2018: verschijning 'Bredero, Vlaanderen en de wereld' in het derde nummer van Ons Erfdeel.

 

23 augustus 2018: presentatie De hartenjager. Leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. Bredero.

 

29 maart 2018: bespreking van Maarten Hells De Amsterdamse herberg 1450-1800. Geestrijk centrum van het openbare leven in NRC Handelsblad: 'Het vroege Amsterdam dreef op drank'.

 

29 december 2017: bespreking Jaap Verheuls De Atlantische pelgrim in NRC Handelsblad: 'In de ban van Nederland'.

 

16 juni 2017: bespreking van Ileen Montijns Tot op de draad in NRC Handelsblad:  'Let vooral op het borstzakje'.

 

8 juni 2017: Neerlandistiek.nl  (voorheen Neder-L) bestaat 25 jaar. Een dag met beschouwingen van bezorgde en vrolijke vakgenoten over de toekomst van de neerlandistiek: Tijd voor een tussenjaar.

 

18 mei 2017

Opening tentoonstelling Muiderslot, de geheime sleutel van Amsterdam op het Muiderslot. Bijdrage aan de gelijknamige catalogus: 'Thuis in Muiden, thuis in Amsterdam'. Verder bijdragen van onderen anderen Job Cohen, Kees Zandvliet, Maarten Prak en Dick de Boer. Tentoonstelling loopt van 19 mei tot 31 oktober 2017.

 

27 januari 2017: bespreking van Willem van Oranje. De opportunistische vader des vaderlands van Aron Brouwer en Marthijn Wouters in NRC Handelsblad. Met een vervolg in Historiek (7 februari).

 

eind oktober 2016 verscheen Lof der botheid. Hoe de Hollanders hun naïviteit verloren, een aantal beschouwingen over het Hollandse beschavingsoffensief tijdens de Gouden Eeuw. Hollanders stonden eeuwenlang bekend als dom en ongepolijst, maar in de zestiende eeuw begonnen ze aan een spectaculaire inhaalrace. Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw wanen ze zich zelfs even het middelpunt van de wereld. Toch zouden ze hun rauwe een botte kantjes nooit helemaal verliezen.

 

26 februari 2016: zojuist verschenen: een nieuwe aflevering van het tijdschrift Ons Erfdeel met daarin een recensie van Jur van Goors biografie van Jan Pietersz Coen: 'Af en toe kan hij een blijk van bewondering niet onderdrukken. Dat is hem vergeven.'

 

6 november 2015: bespreking van De hel van 1812. Nederlanders met Napoleon op veldtocht naar Rusland van Bart Funnekotter in NRC Handelsblad: 'De hel van 1812 bevat materiaal voor minstens drie filmscripts.'

 

oktober/november 2015: zojuist verschenen: het nulnummer van het nieuwe tijdschrift De Nederlandse Boekengids; hierin een column onder de titel 'Waarom lezers ontrouw lijken'.

 

23 oktober 2015: bespreking van de biografie van Emanuel Querido door Willem van Toorn in NRC Handelsblad.

 

8 september (opening) t/m 29 november 2015: Muiderslot te Muiden: 'P.C. Hooft, Prins der Poëten. De man, de prijs, de straat' (tentoonstelling, bijdrage aan catalogus).

 

29 mei 2015 bespreking van Op 't duin in NRC Handelsblad samengesteld door Nicolaas Matsier, Helmi Goudswaard en Boudewijn Bakker; het boek bij de uitbundig rijke tentoonstelling in het Haags Historisch Museum.